Oppsett av rom

I Project Workplace-verktøyet kan du finne eksempler og anbefalinger som hjelper deg med å planlegge hvordan du setter opp et samarbeidsrom. Du finner prosjektarbeidsverktøyet her.

Installasjon

Du finner de utskrevne installasjonsinstruksjonene sammen med produktet, eller du kan laste dem ned her:

CAD-tegninger

For nøyaktige mål for Webex Board, se på CAD-tegningene: