Podešavanje sobe

U alatu Projektno radno mesto možete pronaći primere i preporuke koje će vam pomoći da isplanirate kako da postavite sobu za saradnju. Alat Projektno radno mesto možete pronaći ovde.

Instalacija

Možete pronaći štampana uputstva za instalaciju sa proizvodom, ili ih možete preuzeti ovde:

CAD crteži

Za tačna merenja za Webex ploču, pogledajte CAD crteže: