Oppdater Cisco Webex pålitelige parter i ADFS

Denne oppgaven handler spesielt om å oppdatere ADFS med nye SAML-metadata fra Cisco Webex. Det finnes relaterte artikler hvis du må konfigurere SSO med ADFS, eller hvis du må oppdatere (en annen) IdP med SAML-metadata for et nytt Webex SSO-sertifikat.

Før du starter

Du må eksportere SAML-metadatafilen fra Control Hub før du kan oppdatere Cisco Webex pålitelige parter i ADFS.

1

Logg på ADFS-serveren med administratortillatelser.

2

Last opp SAML-metadatafilen fra Webex til en midlertidig lokal mappe på ADFS-serveren, f.eks. //ADFS_servername/temp/idb-meta-<org-ID>-SP.xml.

3

Åpne Powershell.

4

Kjør Get-AdfsRelyingPartyTrust for å lese alle pålitelige parter.

Legg merke til TargetName parameteren for Cisco Webex pålitelige parter. Vi bruker eksemplet «Cisco Webex», men det kan være annerledes i ADFS.

5

Kjør Update-AdfsRelyingPartyTrust -MetadataFile "//ADFS_servername/temp/idb-meta-<org-ID>-SP.xml" -TargetName "Cisco Webex".

Sørg for at du erstatter filnavnet og målnavnet med de riktige verdiene fra miljøet ditt.

Se https://docs.microsoft.com/powershell/module/adfs/update-adfsrelyingpartytrust.
6

Logg på Control Hub, og test deretter SSO-integrasjonen:

  1. Gå til Innstillinger, bla til Godkjenning, klikk på Endre.

  2. Velg Integrer en tredjeparts identitetsleverandør (avansert) og klikk på Neste.

  3. Klikk på Neste for å hoppe over siden Importer IdP-metadata.

    Du trenger ikke gjenta dette trinnet fordi du tidligere har importert IdP-metadataene.

  4. Klikk på Test SSO-tilkobling.

    Det åpnes et nytt nettleservindu som omdirigerer deg til IdP-utfordringssiden.

  5. Logg på for å fullføre testen.