Apper i møter

Apper som er godkjent av Cisco, er tilgjengelige i Apper-panelet, med mindre administratoren for Webex-nettstedet har deaktivert dem for organisasjonen. Hvis du vil vite mer om en app, går du til Webex App Hub, velger appen og klikker deretter Lær mer .

Apper-panelet er synlig for alle deltakere. Når du velger alternativet Åpne sammen , deles appen med alledeltakerne.

Hvis du ikke vil at deltakerne skal se Apper-panelet i møtet, deaktiverer du panelet når du planlegger møtet ved å hindre deltakere i å dele i møtet. Hvis du vil deaktivere panelet under et planlagt møte, går du til Deltaker-menyen og klikker Alle kan dele for å fjerne merket ved siden av.

Åpne en app

Du kan åpne én app om gangen.

1

Gå til Apper under et møte eller webinar.

2

Velg appen du vil bruke.

Hvis du ikke ser appen du vil bruke, eller trenger hjelp med en app, kan du se Hjelp med å bruke apper.

3

Hvis du logger på appen og velger en innholdsdel du vil dele med alle i møtet, klikker du Åpne sammen.


 
  • Hvis du vil gjøre Apper-panelet større, drar du venstre kant av panelet eller stikker panelet ut.

  • Hvis noen deltakere ved et uhell lukker appen du delte, kan de klikke Panelalternativer nederst til høyre i møtevinduet og velge appen for å åpne den på nytt.

4

Klikk Stopp økt for å lukke appvinduet for alle i møtet.

Apper-panelet støttes ikke i mobil- og nettappene. Når en app åpnes av en deltaker i skrivebordsappen, kan deltakere som bruker mobil- og nettappene, samarbeide om appen.

Apper er ikke tilgjengelige på videoenheter.

Apper støttes ikke i Webex App-møter fra et Space.

Jeg ser ikke appen jeg vil bruke

Hvis appen er godkjent av Cisco og er tilgjengelig for møter i Webex App Hub, har ikke Webex-administratoren aktivert appen for organisasjonen. Kontakt Webex-administratoren.

Apper er ikke tilgjengelige på videoenheter.

Jeg kan ikke logge på en app

Gå til Webex App Hub, velg appen, og klikk deretter Utviklerstøtte.

Jeg klikket på "Åpne sammen", men andre deltakere kan ikke se appen

Gå til Webex App Hub, velg appen, og klikk deretter Utviklerstøtte.

Alternativet Åpne sammen er tilgjengelig i apper du kan samarbeide om med alle i møtet.

Jeg vil bare dele en app med bestemte deltakere, ikke alle

Når du deler en app, deles den med alle møtedeltakerne.

Jeg vil legge til appen min i Apper-panelet

Gå til Webex for Developers, og send inn appen til godkjenning.

Andre personer i møtet ser andre apper enn jeg ser

Appene du ser, er aktivert for organisasjonen. Deltakere som blir med i møtet fra en annen organisasjon, kan se forskjellige apper, selv om de er i samme møte.

Jeg vil fjerne en app fra Apper-panelet

Be Webex-administratoren om å deaktivere appen.