Spørsmål og svar-økter er tilgjengelige i Webex Meetings på nettsteder med versjon 41.3 og nyere og i Webex Events (ny) på nettsteder med versjon 41.4 og nyere.

Åpne Spørsmål og svar-panelet

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, klikker du på Panelalternativer (Windows) eller Flere alternativer (Mac) og velger Spørsmål og svar.

 2. Hvis Spørsmål og svar ikke allerede er slått på, kan verter og medverter aktivere funksjonen:

  • I Windows går du til Møte > Alternativer > Generelt og merker av for Spørsmål og svar.

  • På Mac går du til Webex Meetings > Innstillinger > Verktøy og merker av for Spørsmål og svar.

Still spørsmål

Som møtedeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre, fra rullegardinmenyen.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Følg spørsmål og svar

Spørsmål og svar sorteres automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar. Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Svar på spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du svare på deltakernes spørsmål.

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.


  Du kan holde oversikt over spørsmålene du svarer på muntlig, ved å høyreklikke på spørsmålet og merke det som Besvart muntlig.

Moderer spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, prioritere, utsette eller avvise dem.

 1. Hvis du vil moderere et spørsmål, høyreklikker du på det.

 2. Velg mellom følgende handlinger:

  • Hvis du vil prioritere spørsmålet, holder du pekeren over Prioriter og velger Høyt, Middels eller Lavt prioritetsnivå. Du kan fjerne prioritetsnivået når som helst.

  • Hvis du vil tilordne spørsmålet, holder du pekeren over Tilordne til og velger navnet på presentatøren, verten eller medverten du vil at skal svare på spørsmålet.

  • Hvis du vil utsette spørsmålet, klikker du på Utsett og Send standardsvaret eller et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at spørsmålet er utsatt, men at det blir værende i køen for å bli besvart senere.

  • Hvis du vil avvise spørsmålet, klikker du på Avvis og Send standardsvaret eller skriver et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at informasjonen de ba om, ikke kan gis av noen av vertene eller medvertene.

Lagre spørsmål og svar

 1. Hvis du vil lagre Spørsmål og svar-innholdet, går du til Fil > Lagre eller Lagre som > Spørsmål og svar.

 2. Gi filen et navn, og velg filformatet (.txt eller .csv) og plasseringen der du vil lagre spørsmålene og svarene.

Åpne Spørsmål og svar-panelet

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, trykker du på Flere alternativer .

 2. Trykk på Spørsmål og svar.

Still spørsmål

Som møtedeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre, fra rullegardinmenyen.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar offentlig ved å trykke på Send, eller svar privat ved å trykke på Send privat.

Følg spørsmål og svar

Spørsmål og svar sorteres automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar. Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Åpne Spørsmål og svar-panelet

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, klikker du på Mer i panelkontrollene .

 2. Velg Spørsmål og svar.

Still spørsmål

Som møtedeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre, fra rullegardinmenyen.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Følg spørsmål og svar

Spørsmål og svar sorteres automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar. Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Moderer spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, utsette eller avvise dem.

 1. Hvis du vil moderere et spørsmål, høyreklikker du på det.

 2. Velg mellom følgende handlinger:

  • Hvis du vil tilordne spørsmålet, holder du pekeren over Tilordne til og velger navnet på presentatøren, verten eller medverten du vil at skal svare på spørsmålet.

  • Hvis du vil utsette spørsmålet, klikker du på Utsett og Send standardsvaret eller et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at spørsmålet er utsatt, men at det blir værende i køen for å bli besvart senere.

  • Hvis du vil avvise spørsmålet, klikker du på Avvis og Send standardsvaret eller skriver et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at informasjonen de ba om, ikke kan gis av noen av vertene eller medvertene.