Før du begynner

  • Brukere skal kunne logge på Cisco Jabber og må være registrert hos Unified Communications Manager for å kunne ringe.

  • Påse at du har administratorrettigheter for Microsoft Teams.

  • Påse at brukeres telefonnumre er oppdatert i Azure Active Directory.

1

Gå til Microsoft Teams administrasjonssenter.

2

Fra menyen på venstre side klikker du på Teams-apper > Administrere apper.

3

I søkeboksen søker du etter Jabber, og i søkeresultatene klikker du på appnavnet.

4

Sett appstatusen til Tillatt.

5

Fra menyen på venstre side går du til Teams-apper > Retningslinjer for tillatelser.

6

Velg retningslinjene for organisasjonen din og på at Tredjepartsapper er angitt som Tillat alle apper.

7

Fra menyen på venstre side velger du Teams-apper > Retningslinjer for konfigurasjon.

8

Velg retningslinjene for organisasjonen.

9

Klikk på Legg til > Legg til apper og søk deretter etter Jabber og klikk på Legg til. Klikk på Legg til nederst på skjermen for å bekrefte.

10

Klikk på Lagre.


 
Det kan ta inntil 24 timer for at endringer skal tre i kraft i Microsoft Teams.