Boter i Webex

Boter kan bidra til å utvide funksjonaliteten i Webex til å inkludere en tredjepartsapp. Du kan legge til boter i Webex-områder og samhandle direkte med tredjepartsappen fra området. Når du har lagt til boten i området, kan du sende en help-melding til boten. Svaret inkluderer kommandoene som boten støtter.

Du kan legge til en bot i en hvilken som helst type område. Legg til en bot på prosjektområdet med andre, og samhandle direkte med tredjepartsappen på ditt område. Eller du kan opprette et område med bare deg og boten for å samhandle med tredjepartsappen.

Cisco Webex App Hub inneholder en katalog med boter og apper utviklet av Cisco og tredjepartsutviklere.

Kort i Webex

Boter kan presentere informasjon i Webex på ulike måter. Bruk av kort gjør det imidlertid enklere for brukere å samhandle direkte med botens svar på en kommando. Du kan velge fra rullegardinmenyer, bruke knapper og til og med bruke tekstfelt til å oppdatere og samle inn informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om kortrammeverket, se https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportere eventuelle problemer med boten med kort til devsupport@webex.com

Legge til Smartsheet-boten

Du kan legge til Smartsheet-boten på et hvilket som helst Webex-område.

1

Gå til Meldinger og velg et område for å legge til i Smartsheet-boten.


 

Du kan også opprette et nytt område med bare Smartsheet-boten.

2

Velg Personer, klikk på Legg til personer, og skriv inn navnet på Smartsheet-boten: smartsheet.bot@webex.bot.

3

Klikk på Koble smartsheetkonto, logg på med Smartsheet-kontoinformasjonen og velg et autorisasjonsnavn.

4

I Webex-området skriver du inn help og send meldingen.


 

Hvis du er i et gruppeområde, må du nevne boten direkte ved å skrive inn @smartsheet help.

Behandle smartarkvarsler

Du kan opprette nye varsler eller behandle eksisterende varsler for endringer som skal varsles direkte i Webex.

1

I området med Smartsheet-boten skriver du inn help og send meldingen.

2

Klikk på Administrer varsler, så returnerer boten en kobling for å administrere varsler fra nettleseren din. Velg en varslingstype, eller rediger et eksisterende varsel:

3

Skriv inn et navn på varselet, velg autorisasjon og konfigurer de gjenværende varselinnstillingene.

4

Tilpasse hvilke varslingsutløsere som skal gjelde for oppdaterte arkvarsler

Søke etter et ark

Du kan søke etter arkdetaljer ved hjelp av Smartsheet-appen.

1

Skriv inn help og send meldingen i området med boten.

2

Klikk på Søk etter ark, og skriv inn hvilket ark du vil søke etter.

Når du finner arket, kan du raskt legge til en kommentar, dele arket med andre eller legge til en rad nederst i arket.