Bottar i Webex

Bottar kan hjälpa till att utöka Funktionaliteten i Webex till att inkludera en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka ett hjälpmeddelande till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme. Lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part i ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Den Cisco Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex

Bottar kan presentera information inom Webex på olika sätt. Men genom att använda kort är det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportera alla problem på bot med kort för att devsupport@webex.com

Lägg till smartsheet-boten

Du kan lägga till smartsheet-boten i val val helst Webex-utrymme.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme för att lägga till smartsheet-boten.


 

Du kan även skapa ett nytt utrymme med bara smartsheet-boten.

2

Välj personer, klicka på Lägg till personer och ange namnet på smartmallsboten: smartsheet.bot@webex.bot.

3

Klicka på Länka Smartsheet-konto , logga in med informationen om dittSmartsheet-konto och välj ett behörighetsnamn.

4

Skriv in hjälp och skicka meddelandet i Webex-utrymmet.


 

Om du är i ett grupputrymme måste du nämna boten direkt genom att skriva in @smartsheet hjälp.

Hantera aviseringar på smartsheet

Du kan skapa nya meddelanden eller hantera befintliga aviseringar om att ändringarna ska meddelas direkt i Webex.

1

I utrymmet med Smartsheet-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Hantera aviseringar så returnerar bot en länk för att hantera aviseringar från din webbläsare. Välj en aviseringstyp eller redigera en befintlig avisering:

3

Ange ett namn på din avisering, välj auktorisering och konfigurera de återstående aviseringsinställningarna.

4

Anpassa vilka aviseringsutlösta meddelanden som ska skickas för meddelanden om uppdatering av kalkylblad

Sök ett kalkylblad

Du kan söka efter information i pappersmallen med hjälp av smartsheet-appen.

1

I utrymmet med bot, ange hjälp och skicka meddelandet.

2

Klicka på Sök och skriv in vilket fil du vill söka efter.

När du hittar kalkylbladet kan du snabbt lägga till en kommentar, dela kalkylbladet med andra eller lägga till en rad längst ner på bladet.