Merknad på skjermdeling

1

Dele skjermen for den bærbare datamaskinen eller mobiltelefonen på tavlen. Les denne artikkelen for å lære hvordan du kan gjøre den trådløst og denne artikkelen med en HDMI-kabel.

2

Trykk på for å starte merknaden. Hvis den ikke er synlig, berører du skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.

3

Tegn på skjermdeling med de tilgjengelige fargene. Du kan bruke viskelæret til å fjerne det du ikke vil beholde. For å gå tilbake ett trinn, berører du .

Hvis du vil endre pennestørrelsen, berører du penneikonet for å åpne alternativene . Trykk for å velge linjetykkelsen du vil bruke.

Hvis du vil fjerne tavlen, trykker du viskelærikonet to ganger og trykker på Ikonet fjern alle.

Zoome inn og ut på bildet ved å knipe ut og inn på berøringsskjermen. Du kan zoome inn opptil 3x. Når du har zoomet inn, kan du flytte tavlen rundt ved å trykke med to fingre og dra den retningen du vil flytte bildet til.


4

Når du er ferdig med merknadene, berører du Fullført.

Etter at du har trykket, kan du velge mellom Stopp eller Gjenoppta. Hvis du vil avslutte skjermdeling, velger du Stopp. Bildet blir midlertidig lagret på Tavle-menyen på brettet. Du kan fortsette å arbeide med den senere i økten ved å trykke på bildet og Merknadsikon. Bildet blir slettet når brettet går i hvilemodus.

Hvis du vil stoppe merknaden og gå tilbake til skjermdelingen, velger du Gjenoppta. Bildet blir midlertidig lagret på Tavle-menyen på brettet. Du kan fortsette å arbeide med den senere i økten ved å trykke på bildet og Merknadsikon.

Legge til merknader i filer

Du kan legge inn merknader til filene du har delt i et Webex Space, inkludert Enterprise Content Management-filer (ECM).

1

Åpne et Webex-område på Board eller Desk Pro og trykk på Filer . Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du viser en fil på enheten.

2

Trykk på for å starte merknaden. Hvis den ikke er synlig, berører du skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.3

Når du er ferdig med merknadene, berører du Fullført . Du kan finne det kommenterte bildet på tavle-menyen og tavle-mappen i Webex-området.

Kommentere nettapper

Du kan legge inn merknader til Web-appene som åpnes på Board og Desk Pro.

1

Trykk på for å starte merknaden. Hvis den ikke er synlig, berører du skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.

2

Tegn på skjermen med de tilgjengelige fargene.

3

Når du er ferdig med merknadene, berører du Fullført. Du kan finne det kommenterte bildet på tavle-menyen.

Opprett en kopi av bildet med merknad

Du kan kopiere bildet du har lagt inn merknad på. Kopien lagres på tavle-menyen. Når du åpner den på nytt, kan du fortsette å arbeide med den som i en annen tavle.

1

Trykk på for å starte merknaden. Hvis den ikke er synlig, berører du skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.

2

Hvis du vil opprette en kopi av bildet med merknad, berører du hjørnet nederst til venstre.