Denne artikkelen gjelder ikke for DX 70- og DX 80-enheter.

Merknader på delt skjermressurs

1

Del skjermen på den bærbare datamaskinen eller mobiltelefonen på tavlen. Les denne artikkelen for å lære hvordan du gjør det trådløst, og denne artikkelen med en HDMI-kabel.

2

Tapp for å begynne å kommentere. Hvis den ikke er synlig, trykker du på skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.

3

Tegn på skjermen del med de tilgjengelige fargene. Du kan bruke viskelæret til å fjerne det du ikke vil beholde. Hvis du vil gå ett trinn tilbake, tapper du .

Hvis du vil endre pennestørrelsen, tapper du pennikonet for å åpne alternativene . Tapp for å velge linjetykkelsen du vil bruke.

Hvis du vil tømme tavlen, tapper du viskelærikonet to ganger og tapper Fjern alle-ikonet.

Hvis du vil zoome inn og ut på bildet, kniper du ut og inn på berøringsskjermen. Du kan zoome inn opptil 3x. Når du har zoomet inn, kan du flytte tavlen rundt ved å trykke med to fingre og sveipe til retningen du vil flytte bildet til.


4

Når du er ferdig med merknadene, trykker du på Ferdig.

Etter å ha trykket på Ferdig kan du velge mellom Stopp eller Fortsett. Hvis du vil slutte å dele skjermen, velger du Stopp. Bildet lagres midlertidig i tavlemenyen på tavlen. Du kan fortsette å arbeide med det senere i løpet av økten ved å trykke bildet og Kommenter-ikon. Bildet blir slettet når tavlen går i dvale.

Hvis du vil slutte å kommentere og gå tilbake til den delte skjermressursen, velger du Fortsett. Bildet lagres midlertidig i tavlemenyen på tavlen. Du kan fortsette å arbeide med det senere i løpet av økten ved å trykke bildet og Kommenter-ikon.

Sette inn merknader i filer

Du kan sette inn merknader i filene du har delt i et Webex Space, inkludert ECM-filer (Enterprise Content Management).

1

Åpne et Webex-område på kort- eller skrivebordsserien, og tapp Filer . Se denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser en fil på enheten.

2

Tapp for å begynne å kommentere. Hvis den ikke er synlig, trykker du på skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.3

Når du er ferdig med merknadene, trykker du på Ferdig. Du finner det kommenterte bildet på Tavle-menyen og Tavle-mappen på Webex-området.

Sette inn merknader i Web Apps

Du kan kommentere nettapper som er åpnet på brett- og bordserieenhetene.

1

Tapp for å begynne å kommentere. Hvis den ikke er synlig, trykker du på skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.

2

Tegn på skjermen med de tilgjengelige fargene.

3

Når du er ferdig med merknadene, trykker du på Ferdig. Du finner det kommenterte bildet i Tavle-menyen .

Opprette en kopi av det kommenterte bildet

Du kan kopiere det kommenterte bildet. Kopien lagres på Tavle-menyen . Når du åpner den på nytt, kan du fortsette å arbeide med den på samme måte som på en hvilken som helst annen tavle.

1

Tapp for å begynne å kommentere. Hvis den ikke er synlig, trykker du på skjermen én gang. Det kan ta et par sekunder å åpne tegnefunksjonen.

2

Hvis du vil opprette en kopi av det kommenterte bildet, trykker du nederst til venstre.