1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Blokker innringer-ID og slå på bryteren.

3

Klikk på Lagre.