Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for webinarer i webcast-visning.

1

Når du har planlagt et møte eller webinar, går du til Landing-siden etter møtet eller Landing-siden etter webinardelen og klikker på Rediger.

Du kan også velge møtet eller webinaret fra listen under Kalender.

2

Skriv inn URL-adressen til siden du vil åpne for deltakere etter at møtet eller webinaret er avsluttet, og klikk deretter Lagre.


 

Hvis dette domenet ikke er lagt til i tillatelseslisten som er opprettet av områdeadministratoren, kan du ikke lagre det. Ta kontakt med nettstedsadministratoren.