Ova funkcija nije dostupna za vebinare u prikazu Veb prezentacije.

1

Kada zakažete sastanak ilivebinar, iditena landing page nakon sastanka ili Landing stranice nakon webinar odeljka i kliknite na dugme Uredi.

Takođe možete da izaberete sastanak ili vebinar sa liste u okviru stavke "Kalendar ".

2

Unesite URL adresu stranice koju želite da otvorite za učesnike nakon završetka sastanka ili vebinara, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .


 

Ako ovaj domen nije dodat na listu dozvoljenih lokacija koju je kreirao administrator lokacije, nećete moći da je sačuvate. Obratite se administratoru lokacije.