E-postmaler

Et Webex-nettsted inneholder e-postmaler som kan tilpasses i HTML og rent tekstformat. E-postmal-siden angir om en HTML-formatversjon er tilgjengelig for en mal.

HTML-versjoner er ikke tilgjengelige for tilpassede tekstbaserte e-postmaler. En HTML-versjon blir tilgjengelig etter at du har gått tilbake til standardmalen.

Tilpass e-postmaler

En Webex-tjeneste sender e-postmeldinger automatisk, for eksempel når verter planlegger eller endrer økter. Hvis nettstedet har alternativet for e-postmaler, kan malene som definerer disse e-postmeldingene endres. E-postmaler kan også tilbakestilles til standardtilstanden.


Kontroller at det gjøres malendringer for hvert språk nettstedet støtter. Utfør endringer på samme språk som malen. Når du for eksempel redigerer en franskspråklig mal, utfør endringer på fransk.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer alternativet for e-postmaler, kontakter du Webex-kontoadministratoren.

Før du starter

Forsikre deg om at SSO ikke er aktivert, da det vil hindre deg i å opprette tilpassede e-postmaler.

1

Når du har logget deg på Webex-nettstedet, velger du koblingen for standardspråket.

2

Preferanser-siden velger du språket for malen som skal endres fra Språk-listen.

3

Velg Lagre.

4

Åpne Webex Site Administration ved å velge koblingen til nettstedsadministrasjonen og gå til Konfigurasjon > E-post > E-postmaler.

5

Fra rullegardinlisten Eksisterende e-postmaler for, velger du tjenesten du vil tilpasse maler for. Velg deretter malen du vil endre.

6

Endre teksten og fjern variabler eller ordne dem på nytt etter behov.

Variabler vises med et prosenttegn (%) før og etter navnet.


 

Du kan flytte variabler i en mal, men ikke endre navnene.

Hver e-postmal inneholder sitt eget sett med variabler. Kopiering og innliming av variabler fra én mal til en annen støttes ikke.

7

Når du har tilpasset en HTML-e-postmal, velger du Forhåndsvis HTML for å sikre at malen ser ut slik den skal. Velg deretter Oppdater.

8

Gjenta denne fremgangsmåten for å utføre de samme endringene på malen for hvert språk som støttes.

Legg til en SIP-URI for Skype for Business i e-postmeldinger

Gjør det enklere for Skype for Business-brukere å bli med i Webex-møter. Du kan bruke variabelen %LyncURI% til å legge til en Skype for Business-kobling i følgende maler for Produktivitetsverktøy:

  • Informasjon om MC-møte for deltaker (produktivitetsverktøy)

  • Invitasjon til et møte som pågår i progress_PR (Produktivitetsverktøy)


Koblingen fungerer kanskje ikke for Mac-brukere, fordi Mac-operativsystemet ikke gjenkjenner SIP-URI-er. Mac-brukere kan kopiere og lime inn URI-en i Skype for å ringe i stedet.

Du kan tilpasse HTML-koden for å oppnå ønsket utseende for e-postmalen. Vi anbefaler at du har en grunnleggende forståelse av HTML-kode.

1

Velg HTML-malen du vil redigere i nettstedsadministrasjonen.

2

Legg til variabelen %LyncURI%.

Gjenopprett standard e-postmal

Tilpassede e-postmaler kan tilbakestilles til sin opprinnelige tilstand.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > E-post > E-postmaler.

2

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av malen du vil gjenopprette.

3

Velg Gjenopprett til standard nederst på siden.

Det vises en melding der du blir bedt om å bekrefte at du vil tilbakestille malen til standardtilstanden.
4

Velg OK.