Automatiske oppgraderinger

Vi anbefaler å aktivere automatiske oppgraderinger slik at nye versjoner installeres automatisk.

Laste ned Cisco-registerkoblingen

For en ny installasjon av Cisco-registerkoblingen:

 1. Last ned zip-filen for installasjon fra denne koblingen.

 2. Følg prosedyren Installer Cisco-registerkobling i distribusjonsveiledningen (fra trinn 3 og videre).

3.7.1001

29. oktober 2020

 • La til en melding i produktet som informerer deg om å bytte til modus for automatisk synkronisering hvis registerkoblingen bruker en manuell synkroniseringsmodus.

3.6

18. juni 2020

 • La til følgende funksjoner og forbedringer: snarvei til registerkoblingen opprettet på skrivebordet etter installasjon, testkjøringer viser nå et fremdriftstall, og du kan nå konfigurere attributter for romobjekter.

 • Vi har løst problemet der tilordning av brukerattributter ikke fant userproxy-attributter.

 • Oppdatert signeringssertifikat for Symantec-kode.

3.5.1001

8. oktober 2019

 • La til følgende funksjoner og forbedringer: sende katalogsynkroniseringsrapport til spesifikke e-postadresser, støtte for avatarsynkronisering for en proxy-bruker i AD LDS, støtte for avatarmønsteret med «cn»-attributt og forbedringer i feilsøkingsfunksjonen.

  Endret standard trinnvis synkroniseringsplan fra hvert 30. minutt til hver 4. time.

 • Vi har løst et problem med skaleringsoppløsningen som påvirket hvordan Cisco-registerkobling ble vist i eksterne skrivebordsøkter.

 • Vi har løst et problem slik at grupper alltid vises på siden Legg til objekter selv etter at en synkronisering er utført.

3.4.1001

20. mai 2019

 • La til følgende funksjoner: diagnoseverktøy, sikker LDAP (LDAPS) og forbedringer i meldinger om attributtbekreftelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se fanen Kunngjøringer og distribusjonsveiledningen.

 • Forbedret ikke-samsvarende objekt som sletter meldinger.

 • Vi har løst problemet der en administrator ikke kunne logge på da FIPS ble aktivert.

 • Vi har løst problemet der rotdomene-GUID-en ikke kunne hentes mens koblingen ble registrert.

 • Vi har løst problemet der koblingen krasjet fra en ekstern økt til Windows Server 2012.

 • Vi har løst en påloggingsfeil da administrator-e-posten inneholdt tegnet +.

 • Vi har løst problemene der Active Directory-avatartesting og verifisering av uid-format ikke støttes for AD LDS.

3.3.1003

15. februar 2019

 • La til følgende funksjoner: tilpassede attributter, støtte for Kerberos-proxy, innebygd synkronisering av avatarprofil, flere attributtilordninger til uid, automatisk programvareoppgradering og støtte for legitimasjon for tilgang til URL-baserte avatarfiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se fanen Kunngjøringer og distribusjonsveiledningen.

 • Microsoft hadde et problem med informasjonskapsler som førte til at den trinnvise synkroniseringen av registerkoblingen mislyktes. I denne versjonen er problemet løst.

3.0.1003

19. juni 2018

 • Sikkerhetsforbedring for TLS1.2 og dens avhengighet, .NET Framework 4.5. Rammeverket håndheves med denne utgivelsen, slik at programvaren kan støtte TLS1.2.

 • Dette er en nødvendig oppgradering, fordi Cisco ikke lenger vil støtte TLS1.0 og TLS1.1. Oppgrader til denne versjonen så snart som mulig.


  Selv om vi anbefaler på det sterkeste at du oppgraderer til 3.0.1003, må du kjøre .NET Framework 4.5 for at distribusjonen skal være i samsvar med kravene hvis du oppgraderer til 3.0.1001.

3.0.1001

23. april 2018

 • La til nye funksjoner: støtte for Active Directory-distribusjoner med flere domener under en enkelt skog eller flere skoger, NTLM-støtte, userPrincipalName (Active Directory-attributt) kan tilordnes til uid (skyattributt) og TLS 1.2-støtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se fanen Kunngjøringer og distribusjonsveiledningen.

Denne siden dekker kunngjøringer som hjelper deg med å klargjøre distribusjonen av Cisco-registerkoblingen for nye utgivelser.

Gå til https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory for å få tilgang til Distribusjonsveiledning for Cisco-registerkobling.

Automatiske oppgraderinger

Vi anbefaler å aktivere automatiske oppgraderinger slik at nye versjoner installeres automatisk.

Laste ned Cisco-registerkoblingen

For en ny installasjon av Cisco-registerkoblingen:

 1. Last ned zip-filen for installasjon fra denne koblingen.

 2. Følg prosedyren Installer Cisco-registerkobling i distribusjonsveiledningen (fra trinn 3 og videre).

31. oktober 2019

Windows Server 2019

Cisco-registerkobling 3.5 støttes nå på Windows Server 2019 og den tilsvarende versjonen av Active Directory.

8. oktober 2019

Nye funksjoner for Cisco-registerkobling 3.5

Vi ga ut Cisco-registerkobling versjon 3.5. For en eksisterende installasjon vises en oppgraderingsforespørsel. Vi anbefaler å aktivere automatiske oppgraderinger slik at nye versjoner installeres automatisk. For en ny installasjon bruker du fremgangsmåten og koblingene øverst i produktmerknadene.

Denne versjonen inneholder følgende funksjonsoppdateringer og forbedringer (og tilsvarende dokumentasjonsoppdateringer):

Katalogsynkroniseringsrapport
Som standard mottar organisasjonens kontakter eller administratorer alltid e-postvarsler. Med denne innstillingen i Cisco-registerkobling kan du tilpasse hvem som skal motta e-postvarsler som oppsummerer katalogsynkroniseringsrapporter.
Forbedringer i feilsøkingsfunksjoner
Du kan aktivere feilsøking for å diagnostisere eventuelle feil du støter på i Cisco-registerkobling. Feilsøking lar deg fange opp informasjon om nettverkstrafikken og lagre den i en fil. Loggfilene som nå er lagret på følgende plassering:
<Installation Location>\Cisco Systems\Cisco Systems\Cisco Directory
  Connector\Logs

26. juni 2019

Ny funksjon for myk brukersletting

Cisco-registerkobling har motvekter for å forhindre utilsiktet sletting av brukere. Dessverre skjer ulykker. Du kan ha konfigurert et LDAP-filter i Active Directory på feil måte, noe som slettet noen brukere da de ble synkronisert til skyen. Funksjonen for myk sletting kan hjelpe deg med å gjenopprette fra disse ulykkene og gjenopprette brukerkontoene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne delen av distribusjonsveiledningen.


Selv om dette er en funksjon på skysiden og ikke er knyttet til en spesifikk programvareutgivelse, anbefaler vi på det sterkeste at du oppgraderer til den nyeste versjonen av Cisco-registerkobling.

20. mai 2019

Nye funksjoner for Cisco-registerkobling 3.4

Vi ga ut Cisco-registerkobling versjon 3.4. For en eksisterende installasjon vises en oppgraderingsforespørsel. Vi anbefaler å aktivere automatiske oppgraderinger slik at nye versjoner installeres automatisk. For en ny installasjon bruker du fremgangsmåten og koblingene øverst i produktmerknadene.

Denne versjonen inneholder følgende funksjonsoppdateringer og forbedringer (og tilsvarende dokumentasjonsoppdateringer):

Diagnoseverktøy
Du kan bruke det innebygde diagnoseverktøyet til å feilsøke distribusjonen av Cisco-registerkoblingen. Hvis det ikke fungerte som det skulle, kan det hende du har en konfigurasjons- eller nettverksfeil. Dette verktøyet tester tilkoblingen din til LDAP slik at du kan diagnostisere feil selv før du kontakter kundestøtte.
Sikker LDAP (LDAPS)
Cisco-registerkobling støtter nå LDAPS som kommunikasjonsprotokoll mellom Active Directory og en domenekontroller. LDAP er standard, men du kan velge LDAPS i de generelle innstillingene for sikker og kryptert kommunikasjon.
Forbedring i meldinger om attributtbekreftelse

Cisco-registerkobling bekrefter attributtverdien til uid i skyidentitetstjenesten, og henter tre tilgjengelige brukere under filteralternativene du velger. Hvis alle disse 3 brukerne har et gyldig e-postformat, viser programvaren deg et bekreftelsesvarsel. Hvis det oppstår feil under denne testen, vises en advarselsmelding.

15. februar 2019

Nye funksjoner for Cisco-registerkobling 3.3

Vi ga ut Cisco-registerkobling versjon 3.3. For en eksisterende installasjon vises en oppgraderingsforespørsel. For en ny installasjon bruker du fremgangsmåten og koblingene øverst i produktmerknadene.

Denne versjonen inneholder følgende funksjonsoppdateringer og forbedringer (og tilsvarende dokumentasjonsoppdateringer):

Tilpassede attributter

Registerkobling kan nå støtte uttrykksbasert attributtilpassing. Tidligere hadde programmet flere forhåndsdefinerte hardkodede kombinasjoner for å støtte kundeforespørsler som «GivenName SN». Når kunder hadde forskjellige forespørsler om attributtkombinasjonen, måtte dette legges til manuelt. Denne funksjonen gir mer fleksibilitet ved at du kan definere din egen attributtkombinasjon.

Støtte for Kerberos-proxy
Registerkobling kan lese proxy-konfigurasjonen i den lokale nettverksproxyen. I Windows-systemet utnytter appen konfigurasjonen i nettverksalternativene for internett. (Dokumentasjon kommer, sannsynligvis et lite tillegg til avsnittet Krav og Produktmerknadene når dette blir generelt tilgjengelig.)
Synkronisering av innebygd avatarprofil
Det nye tilkoblingsprogrammet kan lese binære data fra avatarens raw-bilde og synkronisere til Cisco Webex-skyen.
Flere AD-attributter kan tilordnes til UID
Flere og flere kunder ønsker å administrere AD-attributtene som skal tilordnes skyens uid. I denne versjonen kan du fritt tilordne et attributt til uid. Våre anbefalinger er fortsatt å bruke e-post eller UserPrincipleName. Når du velger attributt i stedet for de foreslåtte, viser appen et varsel for å minne deg på at verdien du vil tilordne fra, må være i e-postformat.
Oppgrader automatisk til den nye versjonen

Det er viktig å holde Cisco-registerkoblingen oppdatert til den nyeste versjonen. I 3.3 kan du la programmet gjøre en automatisk oppgradering når en ny versjon er klar. Du merker bare av i en avkrysningsboks, og så kan appen gjøre installasjonene i bakgrunnen. Hvis du ombestemmer deg, kan du gå tilbake til konfigurasjonsinnstillingen for å fjerne merket for funksjonen.

Legitimasjon for å få tilgang til URL-baserte avatarfiler

Du kan administrere avatarressurser på en server for nettressurser der legitimasjon kreves. I den nye versjonen kan du oppgi legitimasjonen før synkronisering, og deretter kan registerkoblingen synkronisere alle avatardata til skyen.

23. april 2018

Nye funksjoner for Cisco-registerkobling 3.0

Vi ga ut Cisco-registerkobling versjon 3.0. Hvis du har en eksisterende installasjon, vises en oppgraderingsforespørsel. For en ny installasjon får du den nyeste versjonen ved å gå til kundevisningen i https://admin.webex.com, klikke på Brukere og deretter velge Behandle brukere > Aktiver katalogsynkronisering.

Denne versjonen inneholder følgende funksjonsoppdateringer og forbedringer (og tilsvarende dokumentasjonsoppdateringer):

Støtte for Active Directory-distribusjoner med flere domener under en enkelt skog eller flere skoger

Cisco-registerkobling støtter nå flere domener enten under en enkelt skog eller under flere skoger (uten behov for AD LDS). Du kan installere en Cisco-registerkobling for hvert domene, binde hvert domene til organisasjonen og deretter synkronisere hver brukerbase til Cisco Webex. Cisco Webex Control Hub gjenspeiler statusen ved å vise synkroniseringsstatusen for flere Cisco-registerkoblinger, lar deg deaktivere synkronisering for et spesifikt domene og deaktivere en Cisco-registerkobling i en distribusjon med høy tilgjengelighet. Synkronisering fra testkjøring hjelper deg med å samsvare de lokale Active Directory-brukerdataene med brukerdataene i Cisco Webex-skyen, og eventuelle brukerobjekter som ikke samsvarer, flagges slik at du kan ta en beslutning.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du distribuerer Cisco-registerkobling i et miljø med flere domener, kan du se fremgangsmåtene i kapittelet Distribuere Cisco-registerkobling.

NTLM-støtte
Cisco-registerkobling støtter nå NT LAN Manager (NTLM). NTLM er en tilnærming for å støtte Windows-godkjenning mellom domeneenhetene og sikre deres sikkerhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se NTLM Proxy.
userPrincipalName (Active Directory-attributt) kan tilordnes til uid (skyattributt)
Som et alternativ til Active Directory-attributtet e-post la vi til userPrincipalName som et alternativ for å tilordne til uid-skyattributtet for bruker-e-postadresser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne brukerattributter.
TLS 1.2-støtte
Cisco-registerkobling støtter nå TLS 1.2 når .NET Framework 3.5 og 4.5 er installert. TLS 1.0 og 1.1 støttes fortsatt i denne versjonen (bare.NET Framework 3.5). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Krav til Cisco-registerkobling.