Det kreves en Skype for Business-spesifikk videoadresse for å koble Skype for Business-programmet til møtet. Microsoft Skype for Business var tidligere kjent som Microsoft Lync.

All informasjon du trenger for å starte eller bli med i et Webex-møte, finner du i e-postinvitasjonen for møtet, på møteinformasjonssiden eller på Webex-siden for personlig rom.

1

Åpne Skype for Business-programmet.

2

Angi riktig videoadresse ved å velge Kamera-knappen:

  • For et standardmøte i Cisco Webex: <meetingnumber>@webex.com (for eksempel 123456789@.webex.com).

  • For et Cisco Webex-møte i personlig rom: <PMR_ID>.<sitename>@webex.com (for eksempel acassidy.example@webex.com).

3

Skriv inn det numeriske møtepassordet hvis du blir bedt om det.


 

Det numeriske møtepassordet er bare nødvendig for et standardmøte på Webex, ikke et Webex-møte i personlig rom.

4

Start en videosamtale.