Aby połączyć aplikację Skype for Business ze spotkaniem, wymagany jest określony adres wideo programu Skype for Business. Program Microsoft Skype for Business był wcześniej znany jako program Microsoft Lync.

Wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia spotkania Webex lub dołączenia do niego można znaleźć w wiadomości e-mail z zaproszeniem na spotkanie, na stronie z informacjami o spotkaniu lub na stronie pokoju osobistego w programie Webex.

1

Otwórz aplikację Skype for Business.

2

Wybierz odpowiedni adres wideo, wybierając przycisk Aparat:

  • W przypadku standardowego spotkania Cisco Webex: <meetingnumber>@webex.com (na przykład 123456789@.webex.com).

  • W przypadku spotkania w pokoju osobistym Cisco Webex: <PMR_ID>.<sitename>@webex.com (na przykład acassidy.example@webex.com).

3

Po wyświetleniu monitu wprowadź numeryczne hasło spotkania.


 

Numeryczne hasło spotkania jest wymagane tylko w przypadku standardowych spotkań Webex, a nie w przypadku spotkań w pokoju osobistym Webex.

4

Rozpocznij połączenie wideo.