1

Gå til innstillingene , og trykk deretter på lyder.

2

Slå på alternativet Vibrer ved ringe tone for å angi vibrasjons modusen for Jabber-anropene dine.

3

Slå av vibrering på stille- alternativet for å dempe Jabber-anropene dine.