En status inneholder gjeldende status for enheten, for eksempel tilkoblede samtaler, tilkoblede innganger og utdatakilder.

Du kan også velge 6 statuser som skal vises på enhetens detaljside. Disse favorittene er koblet til Control Hub-brukeren, og de samme statusene vises for alle enheter i organisasjonen.

Hvis du vil finne beskrivelsen av statusene, går du til roomos.cisco.com.

Statuser er tilgjengelige på Kontrollhub for enheter som kjører RoomOS 10.12.1.4 og nyere eller RoomOS 9.15.11.7 og nyere.

1

Gå til Enheterhttps://admin.webex.com i kundevisningen på , og velg en enhet.

2

Klikk Vis alle statuser under Oversikt over statuser for å åpne statussiden for enheten.

På denne siden kan du bla gjennom eller søke etter statusene du er interessert i.

Hvis du vil legge til eller redigere statuser som vises på enhetens detaljside, går du til Enheter og velger en enhet. Gå til Statuser Oversikt, og klikk tannhjulikonet.

Bla gjennom eller søk etter statusene du er interessert i. Klikk +Legg til for å legge dem til i listen over favoritter.