En status innehåller enhetens aktuella status, till exempel anslutna samtal, anslutna ingångar och utmatningskällor.

Du kan även välja 6 statuser som ska visas på enhetens informationssida. Dessa favoriter är anslutna till Control Hub-användaren och samma statuser visas för alla enheter i organisationen.

Du hittar beskrivningen av statusen på roomos.cisco.com.

Statusen finns tillgängliga i Control Hub för enheter som kör RoomOS 10.12.1.4 och senare eller RoomOS 9.15.11.7 och senare.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Enheter och väljer en enhet.

2

Under Statusöversikt klickar du på Visa alla statussidor för att öppna statussidan för enheten.

På den här sidan kan du bläddra eller söka efter statusen du är intresserad av.

Om du vill lägga till eller redigera statuser som visas på enhetens informationssida går du till Enheter och väljer en enhet. Gå till statusöversikt och klicka på kugghjulsikonen.

Bläddra eller sök efter statusen som du är intresserad av. Klicka +Lägg till för att lägga till dem i listan över favoriter.