• Når du er i en Jabber-til-Jabber-samtale, vil det pågående anropet avsluttes hvis du ringer en annen kontakt.

  • Når du starter en Jabber-til-Jabber-samtale med en kontakt, og kontakten din starter en Jabber-til-Jabber-samtale med deg samtidig, er samtalen tilkoblet og du får ikke beskjed om inn kommende anrop.

1

Velg anrop for den Jabber-brukeren du vil ringe. Du kan ringe dem fra kontakt listen eller i et chat-vindu med dem. Du kan også skrive inn et telefon nummer i et samtale-vindu, og det vises som en klikkbar kobling. Du og personen du chatter med, kan klikke på nummeret og foreta et Jabber-anrop. Men telefon numrene må være minst fire sifre, og hvis det har et +-tegn, må det være minst 11 sifre.

2

Velg Jabber-samtale fra menyen.

  • Hvis du starter en Jabber for å Jabbere samtalen med noen samtidig som de ringer deg, er samtalen koblet til, men du får ikke beskjed om inn kommende anrop.

  • Hvis du er i en mobil samtale på telefonen din når du mottar en Jabber til Jabber-anrop, kan du ikke svare på Jabber til Jabber-anrop, og det er oppført som et tapt anrop. Men hvis du er i en Jabber-til-Jabber-samtale når du mottar en mobil samtale, vil Jabber til Jabber-anropet avsluttes selv om du ikke svarer på mobil samtalen.

1

Kontakt skjermen trykker du på ved siden av kontakten du vil ringe.

2

Trykk på Jabber-anrop på profil skjermen til kontakten.

  • Hvis du starter en Jabber for å Jabbere samtalen med noen samtidig som de ringer deg, er samtalen koblet til, men du får ikke beskjed om inn kommende anrop.

  • Hvis du er i en mobil samtale på telefonen din når du mottar en Jabber til Jabber-anrop, kan du ikke svare på Jabber til Jabber-anrop, og det er oppført som et tapt anrop. Men hvis du er i en Jabber-til-Jabber-samtale når du mottar en mobil samtale, vil Jabber til Jabber-anropet avsluttes selv om du ikke svarer på mobil samtalen.

1

skjermen kontakter trykker du på profil bildet av personen du vil ringe.

2

Trykk på navnet for å åpne profilen, og trykk deretter på Jabber-samtale.