1

Logg på Webex-området, velg navnet ditt øverst til høyre på Webex-området, og velg Mine rapporter.

2

Angi hendelses-IDen, og klikk Eksporter detaljrapport .