PobierzKlasyczna wersja Webex EventsRaport uwagi uczestnika

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex, wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu witryny Webex i wybierz opcję Moje raporty .

2

Wprowadź Identyfikator zdarzenia i kliknij opcję Eksportuj szczegółowy raport.