Se kommende hendelser og opplæringsøkter

Hendelser og opplæringsøkter du er invitert til å delta på, eller som er planlagt å være vert for, er oppført i Mine møter.

Hvis du vil vise informasjon, trykker du på oppføringen for å vise:

 • Info – informasjon om hendelser eller opplæringsøkter og registreringsinformasjon

 • Paneldeltakerinformasjon – informasjon om paneldeltakerne som skal være til stede, hvis verten har oppgitt denne informasjonen

 • Hendelsesmateriale eller Kursmateriale – materiale knyttet til hendelsen eller opplæringsøkten, hvis verten har tilveiebragt materialet. Hvis registrering kreves, får ikke deltakere som ikke har registrert seg, tilgang til materialet

 • Lydtilkobling – informasjon om tilkobling til lyden for hendelsen eller opplæringsøkten

Koble til hendelser og opplæringsøkter


Du kan bare starte opplæringsøkter fra mobilenheten. Hvis du er vert for en hendelse, starter du hendelsen på den bærbare eller stasjonære datamaskinen.

Hvis du vil bli med i en hendelse som deltaker, kan du bli med på samme måte som du blir med i et møte på. Hvis registrering kreves, trykker du på Bli med i møte fra appens hjemmeside, angir hendelses- eller opplæringsøktnummeret og registrerer deg for møtet på siden som åpnes.

Samhandle under hendelser og opplæringsøkter

Mens hendelsen pågår, kan du vise delte presentasjoner. Hvis verten har aktivert chat, kan du også chatte med andre deltakere. Hvis du vil chatte, trykker du på Deltakere og deretter du på deltakeren du vil chatte med.

Hvis du vil stille et spørsmål, trykker du på Mer > Spørsmål og svar. Velg personen du vil stille spørsmålet til, skriv inn spørsmålet, og trykk deretter på Send. Hvis du vil se svar på spørsmålene dine, trykker du på Mine spørsmål og svar.

Hvis du vil svare på et spørsmål, trykker du på Mer og deretter på spørsmålet du vil svare på. Skriv inn svaret, velg om du vil at svaret skal være privat eller at alle deltakerne skal kunne lese det, og trykk deretter på Send.

Hvis du vil administrere deltakerroller, trykker du på Deltakere, trykker på deltakeren du vil endre rollen for, og deretter velger du om du vil gjøre dem til:

 • Vert

 • Presentatør

 • Paneldeltaker

 • Deltaker

Du kan utvise deltakere fra en hendelse eller en opplæringsøkt ved å trykke på Deltakere, trykke på deltakeren du vil utvise og deretter trykke på Utvis.


Hvis det bare er én deltaker igjen, avslutter appen automatisk hendelsen eller opplæringsøkten etter det planlagte sluttidspunktet.

Støtte for separatøkt

iPad-brukere kan bli med i, delta på og presentere innhold under en separatøkt i Webex Training. De følgende begrensningene inkluderer:

 • Brukere kan ikke sende og motta video.

 • Brukere kan ikke delta i avstemninger under separatøkten. De kan imidlertid fortsatt gå tilbake til hovedopplæringsøkten og delta i avstemninger der.

 • Brukere kan ikke være vert for separatøkten mens de er på en iPad.

 • Spørsmål og svar støttes ikke under en separatøkt.