Du kan deaktivere automatiske tilkoblinger ved hjelp av én av to metoder:

  • Gå til profilbildetditt . Velg deretter Innstillinger > enheter , og fjern merket for Koble til nærmeste enhet automatisk .
  • Når du er koblet til en enhet, klikker du og velger Alternativer.
    Fjern deretter merket for Koble til automatisk.

 

Du kan fremdeles koble til en Webex-enhet manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Webex App | Koble til Webex-enheter manuelt.

Du kan deaktivere automatiske tilkoblinger ved hjelp av én av to metoder:

  • Klikk profilbildet ditt , gå til Innstillinger og velgEnheter . Fjern deretter merket for Koble til nærmeste enhet automatisk.
  • Når du er koblet til en enhet, klikker du og velger Alternativer.
    Fjern deretter merket for Koble til automatisk.

 

Du kan fremdeles koble til en Webex-enhet manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Webex App | Koble til Webex-enheter manuelt.

Tapp profilbildetditt , trykk Enheter , og deaktiver deretter Automatisk tilkobling .


 

Dette deaktiverer automatiske tilkoblinger for alle enheter.