Możesz wyłączyć automatyczne połączenia, korzystając z jednej z dwóch metod:

  • Otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego, Kliknij Urządzenia > Zaawansowane ustawieniai usuń zaznaczenie Automatycznie łącz się z urządzeniami aby przerwać połączenie z najbliższym urządzeniem w pokoju.

    Jeśli wolisz, zatrzymaj automatyczne łączenie się z określonym urządzeniem Webex. Jeśli ostatnio łączyłeś się z urządzeniem Webex, jest ono wymienione w sekcji Najnowsze urządzenia. Odznacz Połącz automatycznie obok urządzenia, z którym chcesz zatrzymać automatyczne łączenie.

  • W nagłówku aplikacji kliknij nazwę urządzenia Webex, z którym masz połączenie. W otwartym oknie dialogowym ponownie kliknij nazwę urządzenia, a następnie wyłącz Połącz się automatycznie z tym urządzeniem.

Możesz wyłączyć automatyczne połączenia, korzystając z jednej z dwóch metod:

  • Otwórz preferencje ze swojego zdjęcia profilowego, Kliknij Urządzenia > Zaawansowane ustawieniai usuń zaznaczenie Automatycznie łącz się z urządzeniami aby przerwać połączenie z najbliższym urządzeniem w pokoju.

    Jeśli wolisz, zatrzymaj automatyczne łączenie się z określonym urządzeniem Webex. Jeśli ostatnio łączyłeś się z urządzeniem Webex, jest ono wymienione w sekcji Najnowsze urządzenia. Odznacz Połącz automatycznie obok urządzenia, z którym chcesz zatrzymać automatyczne łączenie.

  • W nagłówku aplikacji kliknij nazwę urządzenia Webex, z którym masz połączenie. W otwartym oknie dialogowym ponownie kliknij nazwę urządzenia, a następnie wyłącz Połącz się automatycznie z tym urządzeniem.