Połączenia automatyczne można wyłączyć za pomocą jednej z dwóch metod:

  • Przejdź do swojego zdjęcia profilowego. Następnie wybierz Ustawienia > Urządzenia i usuńzaznaczenie opcji Połącz się automatycznie z najbliższymurządzeniem.
  • Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem kliknij i wybierz pozycję Opcje.
    Następnie usuń zaznaczenie opcji Automatycznie połącz.

 

Nadal możesz ręcznie połączyć się z urządzeniem Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacja Webex | Ręcznie połącz się z urządzeniami Webex.

Połączenia automatyczne można wyłączyć za pomocą jednej z dwóch metod:

  • Kliknij swoje zdjęcie profilowe, przejdź do Preferencjii wybierz Urządzenia. Następnie usuń zaznaczenie opcji Połącz z najbliższym urządzeniem automatycznie.
  • Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem kliknij i wybierz pozycję Opcje.
    Następnie usuń zaznaczenie opcji Automatycznie połącz.

 

Nadal możesz ręcznie połączyć się z urządzeniem Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacja Webex | Ręcznie połącz się z urządzeniami Webex.

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, naciśnij pozycję Urządzenia , a następnie wyłączfunkcję Automatycznie łącz.


 

Spowoduje to wyłączenie automatycznych połączeń dla wszystkich urządzeń.