På grunn av lokale endringer i telekommunikasjonsforskrifter vil gratis innringingsnumre for Mexico for Webex-telefonibroen som betjener Webex-området, bli endret. Denne nummerendringen vil bli implementert i løpet av følgende tidsvindu, basert på områdets region:

USA

EMEA

APAC

ANZ

16. august 2019 mellom 19:00 og 23:59 PDT (GMT -7)

17. august 2019 mellom 19:00 og 23:59 GMT

17. august 2019 mellom 21:30 og *2:30 (*18.08.2019) Singapore-tid (GMT +8)

17. august 2019 mellom 21:00 og *14:00 (*18.08.2019) AEST (GMT +10)

Nedenfor er alle telefonnumrene som vil endres:

USA

Fra

Til

018000622932

8000622932

018001122972

8001122972

018000622284

8000622284

018002848004

8002848004

018002487541

8002487541

018000622933

8000622933

018000622027

8000622027

018000622103

8000622103

018000622143

8000622143

018000622127

8000622127

APAC

Fra

Til

018002889659

8002889659

EMEA

Fra

Til

018002483780

8002483780

ANZ

Fra

Til

018000627425

8000627425

Følgende telefonnumre endres ikke, da de starter med 0018XX:

0018001233198

0018005145545

0018005145536

0018005143553

0018005143552

0018005143550

0018005143551

0018005143555

0018005143554

0018005143557

Denne oppdateringen vil bare påvirke kunder som bruker Webex sine direkte PSTN-lydtjenester, og påvirker bare gratis innringingsnumre i Mexico. Kunder som bruker Cloud Connected Audio-tjenester, påvirkes ikke av denne endringen.

Alle møter viser automatisk det nye nummeret for Mexico i den globale innringingslisten.

Eventuelle tidligere planlagte møter som inkluderte innringingsnummeret som er gratis for Mexico i møteinvitasjonen, må oppdateres manuelt av verten slik at det nye nummeret vises.