1

Gå til WebEx-innstillinger https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Slå på samtidig ringing.

4

Skriv inn opptil 10 telefonnumre for å ringe samtidig når telefonen mottar et innkommende anrop.

5

Hvis du ikke vil at disse telefonnumrene skal ringe når du er i en samtale, merker du av i boksen ved siden av Ikke ring når du er i en samtale.

6

Merk av i boksen ved siden av Svarbekreftelse for å be anropsmottakeren om å trykke en tast før den kobles til.

Bruk denne innstillingen når du vil at anropsmottakeren skal vite at det innkommende anropet ikke nådde dem direkte.

7

Hvis du vil konfigurere når disse telefonnumrene ringer, slår du på Bruk tidsplaner.

8

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner i telehåndboken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

9

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Når: Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra: Velg om du vil godta anrop fra et hvilket som helst telefonnummer eller velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, skriver du inn tilleggsdetaljene.
  • Ring eller Ikke ring: Velg å godta eller avslå anropene som passer innenfor disse parameterne.
10

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i en Ring- eller Ikke ring-tabell . Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

11

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du konfigurerer funksjonen for samtidig ringing i brukerportalen for samtaler.