Systemansvarlig kontrollerer hvordan Jabber er installert på data maskinen. Administratorer tilpasser ofte installasjons filer for å gjøre det enklere for deg å koble til tjenester i nettverket.

Hvis du vil installere, installere på nytt eller oppgradere Jabber, må du be systemansvarlig om hjelp.