Systemadministratören styr hur Jabber installeras på din dator. Administratörer kan ofta anpassa installationsfiler som gör det enklare för dig att ansluta till tjänster i nätverket.

Be administratören om hjälp om du ska installera, installera om eller uppgradera Jabber.