Konfigurer nettstedsinnstillinger for Webex-skrivebordsprogrammet

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Webex-skrivebordsprogram.

2

Konfigurer innstillingene for nettstedet ved å merke av for eller fjerne merket i avmerkingsboksene, eller ved å angi en verdi for de tilsvarende alternativene.

3

Klikk på Oppdater.

På siden Webex-skrivebordsprogram kan nettstedsadministratorer konfigurere Innstillinger for kalenderintegrering og Programinnstillinger.

Innstillinger for kalenderintegrering

Disse alternativene er tilgjengelige:

 • Microsoft Outlook for Windows

 • Microsoft Outlook for Mac

 • IBM Lotus Notes

Programinnstillinger

Nettstedsadministratorer kan aktivere følgende:

 • Visning av siden Installere Webex-skrivebordsprogram når verten logger på nettstedet.

 • Automatisk oppdatering av Webex-skrivebordsprogrammet når nye versjoner er tilgjengelige.

Nettstedsadministratorer kan aktivere integrering av Webex-skrivebordsprogrammet med følgende programmer og systemer:

 • Microsoft Office

  • Outlook

  • Excel

  • PowerPoint

  • Word

 • Microsoft Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Access Anywhere

 • Hurtigmeldinger

  • Lotus Sametime

  • Skype

  • Skype for Business, Lync, OCS


Individuelle funksjoner og innstillinger i programmene og funksjonene som er integrert, kan ikke konfigureres eller skjules. Nettstedsadministratorer kan for eksempel ikke endre eller skjule hvilke møtealternativer som vises for verter under planleggingen når integreringen av skrivebordsappen med Microsoft Outlook er aktivert.

CMR Hybrid-funksjonen støttes bare for Microsoft Outlook-integreringen for Windows. Ingen andre integrasjoner støtter for øyeblikket CMR Hybrid.

Innstillinger for Webex-skrivebordsprogram

Med WBS39.10-oppdateringen ble Produktivitetsverktøy atskilt fra Webex Meetings-skrivebordsprogrammet, og må nå installeres separat. Gjeldende innstillinger for skrivebordsprogrammet er:

Innstillinger for kalenderintegrering og programintegrering

Innstillinger for kalender- og appintegrering ble fjernet fra Webex Site Administration. Følgende alternativer er tilgjengelige for administrasjon av disse innstillingene:

 • Når du installerer Webex Meetings-skrivebordsprogrammet manuelt, installeres alle integrasjoner for integrerte apper som finnes på datamaskinen for øyeblikket.

 • IT-administratorer kan kontrollere integreringsfunksjoner gjennom parametere som er oppført i veiledningen for massedistribusjon.

 • Brukere av Microsoft Outlook for Windows kan aktivere eller deaktivere integreringen ved å gå til Fil > Administrer COM-tillegg.