Konfigurera webbplats inställningar för Skriv bords programmet för Webex

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Webex skrivbordsprogram.

2

Konfigurera inställningarna för din webbplats genom att markera eller avmarkera kryssrutorna eller genom att ange ett värde för motsvarande alternativ.

3

Klicka på Uppdatera.

sidan Webex Skriv bords program kan webbplats administratörer konfigurera Inställningar för kalender-integrationsinställningar och- program.

Inställningar för kalenderintegrering

Dessa alternativ är tillgängliga:

 • Microsoft Outlook för Windows

 • Microsoft Outlook för Mac

 • IBM Lotus Notes

Programinställningar

Webbplats administratörer kan aktivera följande:

 • Visa sidan Installera Webex Skriv bords program när värden loggar in på webbplatsen.

 • Uppdatera automatiskt Webex Skriv bords program när nya versioner är tillgängliga.

Webbplats administratörer kan aktivera integrering av Webex Skriv bords program med följande program och system:

 • Microsoft Office

  • Outlook

  • Excel

  • PowerPoint

  • Word

 • Microsoft Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Access Anywhere

 • Snabbmeddelanden

  • Lotus Sametime

  • Skype

  • Skype for Business, Lync, OCS


Enskilda funktioner och inställningar som är integrerade i programmen/funktionerna kan inte konfigureras eller döljas. När t. ex. Skriv bords program integrering med Microsoft Outlook är aktive rad kan webbplats administratörer inte ändra eller dölja Mötes alternativen för värdar när de schemalägger.

CMR Hybrid-funktionen har endast stöd för Microsoft Outlook-integreringen för Windows. Inga andra integrationer har stöd för CMR Hybrid.

Inställningar för Webex skrivbordsprogram

Med WBS-39.10 måste produktivitetsverktyg separeras från Webex Meetings Skriv bords program och måste installeras separat. De aktuella inställningarna för Skriv bords programmet är:

Kalender integrationsinställningar och-program integrationsinställningar

Inställningarna för kalender-och app-integrering togs bort från Webex webbplatsadministration. Följande alternativ är tillgängliga för att hantera de här inställningarna:

 • När du installerar Webex Meetings Skriv bords programmet installeras alla integreringar för de integrerade appar som finns på datorn manuellt.

 • IT-administratörer kan kontrol lera integrerings funktionerna genom parametrar som finns angivna i Mass distributions guiden.

 • Microsoft Outlook för Windows-användare kan aktivera eller inaktivera integreringen genom att gå till fil > Hantera COM-tillägg.