Webex | zintegruj swoje konto box

Webex | zintegruj swoje konto box

Po podłączeniu konta Box do webexu można udostępniać, wyświetlać i współedytować pliki bezpośrednio w przestrzeni.

25 maj 2021
Webex | Dodaj swoje konto box

Podczas pracy nad projektem z innymi osobami możesz pracować nad udostępnionymi dokumentami projektu bezpośrednio z przestrzeni Webex. Po dodaniu konta Box możesz udostępniać pliki Box bezpośrednio w przestrzeni. Administrator zapewnia ci uprawnienia dostępu do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie firmy z poziomu webex.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia >integracje, a następnie kliknij pozycję Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się ze swoim kontem.

3

Następnie kliknij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje > konta, a następnie kliknij + .

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem Box.

3

Następnie kliknij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, wybierz pozycję Ustawienia > integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się ze swoim kontem.

3

Następnie naciśnij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

25 maj 2021
Webex | Prześlij pliki do pudełka

Możesz przekazywać pliki lub foldery z komputera na konto Box, a następnie udostępniać te pliki w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości kliknij pozycję Załącznik , a następnie wybierz pozycjęUdostępnij z pola.

2

Wybierz miejsce dodawania plików w katalogu Box. Kliknij pozycję Dodaj , wybierz pozycję Przekaż , a następnie przeciągnij i upuść pliki i kliknij pozycję Przekaż.

25 maj 2021
Webex | Udostępnij pliki z pola

Pliki box można udostępniać bezpośrednio w przestrzeni, a każdy w przestrzeni może uzyskać dostęp do najnowszej wersji plików.

Możesz wybrać plik bezpośrednio z pola Box, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić, po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości kliknij pozycję Załącznik , a następnie wybierz pozycjęUdostępnij z pola.

2

Wybierz plik na polu i kliknij przycisk .

3

Następnie zdecyduj, kto może wyświetlić plik w przestrzeni:

  • Każdy— każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w organizacji— tylko osoby w organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącymdostępem —Webex używa uprawnień już skonfigurowanych do wyświetlania pliku w polu.

Gdy użytkownicy nie mają dostępu do pliku, widzą jego nazwę, ale nie mogą go wyświetlić ani wyświetlić podglądu miniatur.

4

Dokonaj wyboru i kliknij przycisk Zastosuj.

5

Następnie naciśnij klawisz Enter , abywysłać link.

Możesz wybrać plik bezpośrednio z pola Box, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić, po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości naciśnij pozycję Załącznik , a następnie naciśnij pozycjęUdostępnij z pola.

2

Zaznacz plik na polu i kliknij przycisk Zastosuj.

3

Następnie naciśnij, aby wysłać link.

Gdy użytkownicy nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą go wyświetlić ani wyświetlić podglądu.

25 maj 2021
Webex | Zobacz pliki udostępnione z pola

Gdy użytkownicy udostępniają pliki z pola box w przestrzeni, możesz kliknąć lub dotknąć plików, aby je wyświetlić. Plik zostanie otwarty w aplikacji skojarzonej z typem pliku.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz miejsce.

2

Kliknij plik w miejscu, aby go otworzyć.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz miejsce.

2

Naciśnij plik w miejscu, aby go otworzyć.


 

Aby wyświetlić plik, może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła box.

Czy ten artykuł był pomocny?

Webex | zintegruj swoje konto box