Lägg till ditt konto

Få åtkomst till ditt företags innehållshanteringssystem utan att lämna Webex-appen. Dela och redigera filer i ett utrymme med en annan person eller med ditt team.


  • Företagskonton – din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehållshanteringssystem.

  • Tjänsteleverantörskonton – kontakta din leverantör för att få åtkomst till ditt företags innehållshanteringssystem.

Har du redan behörighet? Lägg till ditt Box-konto till skrivbordet eller mobilappen.

Ladda upp en fil

Överför filer till Box i skrivbordsappen, så att du är redo att dela dem i ett utrymme. Begränsa åtkomst till endast visning om du delar informationsinnehåll och tillåter redigeringsbehörigheter för teamsamarbete och diskussioner.

Dela en fil

Dela filer från Box i ett utrymme från skrivbordet eller mobilappen och börja samarbeta med ditt team.

Visa och redigera en fil

Visa och redigera filer som delas från Box beroende på de delade behörigheterna. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen på ditt skrivbord eller din mobila enhet.

Samarbeta i en fil

Starta eller schemalägg möten i ditt personliga rum för att samarbeta i filer med Box. Växla enkelt från filförhandsgranskning till ett direktsänd möte med dina filsamarbetspartners.