Edytowanie ustawień telefonu na poziomie organizacji

Zmiana ustawień na poziomie organizacji ma zastosowanie do wszystkich lokalizacji.

1

W widoku klienta w sekcji https://admin.webex.com należy przejść do Usługi (Services) > Telefonowanie (Calling) > Ustawienia usług (Service Settings).

2

W sekcji telefon kliknij przycisk Konfiguruj domyślne ustawienia telefonu.

3

W obszarze Ustawienia wyświetlania (Display Settings) wybrać Obraz tła (Background Image) spośród następujących opcji z listy rozwijanej:


 

Te opcje działają tylko na telefonach, których rozmiar ekranu wynosi 800 * 480.

 • brak

 • ciemnoniebieski

 • ciemnoniebieski Cisco

 • ciemnoniebieski WebEx

4

Aby wyświetlić nazwę wyświetlaną na wyświetlaczu telefonu, należy wybrać jedną z następujących opcji w menu rozwijanym:

 • Numer telefonu użytkownika/numer lokalizacji — wyświetlany jest numer telefonu użytkownika lub jeśli użytkownik nie posiada numeru telefonu, wyświetlany jest numer lokalizacji.

 • Nazwa użytkownika (imię/nazwisko)

 • Nazwa użytkownika (nazwisko/imię)

5

Dla listy rozwijanej Etykiety klawiszów linii (Line Key Label), która definiuje format treści prezentowanej obok klawiszy linii, należy wybrać jedną z następujących opcji:

 • Numer wewnętrzny/numer telefonu użytkownika — to pole pokazuje numer wewnętrzny użytkownika lub numer telefonu w przypadku, gdy użytkownik nie posiada numeru wewnętrznego.

 • Nazwa użytkownika (imię/nazwisko)

 • Nazwa użytkownika (nazwisko/imię)

6

Lista rozwijana Wzorzec LED klawisza linii definiuje schematy oświetlenia dla klawiszy linii na telefonach wieloplatformowych i oferuje jedną z następujących opcji:

 • Domyślna

 • Ustawienie wstępne 1


 

W przypadku oprogramowania sprzętowego telefonów wieloplatformowych w wersji 11.3.2 lub starszego, po zmianie wzorca LED nie można go przywrócić. Błąd zostanie naprawiony w oprogramowaniu sprzętowym telefonów wieloplatformowych w wersji 11.3.3 (z lutego 2021).

7

W Opcjach wybierania (Dialing options) wybrać liczbę sekund w polu listy rozwijanej Czasomierz krótkiego odstępu międzycyfrowego, który określa czas, jaki telefon oczekuje na wprowadzenie kolejnej cyfry przez użytkownika.


 

Krótsza wartość czasu wymaga szybkiego wybierania cyfr.

8

W przypadku opcji Czasomierz długiego odstępu międzycyfrowego, należy wybrać liczbę sekund, przez które telefon będzie oczekiwał, w sytuacji, gdy żadne dopasowanie nie pasuje do numeru telefonu.


 

Mniejsza wartość czasu powoduje szybszy wybór niezgodnych cyfr.

9

Kliknąć opcję Ustawienia.

10

Kliknąć przycisk Rozpocznij przetwarzanie (Start Processing) po osiągnięciu żądanej wartości.

Kolejne kroki

 • W widoku klienta w sekcji https://admin.webex.com przejść do Przegląd (Overview) > Wyświetl wszystkie zadania (View All Tasks), aby wyświetlić informacje o postępie zaktualizowanych ustawień.

 • Aby wprowadzić zmiany należy ponownie dokonać synchronizacji telefonów w organizacji z poziomi Control Hub korzystając z tej procedury lub poprosić użytkowników, aby ponownie uruchomili telefonyprzy pomocy tej procedury.

Edytowanie ustawień telefonu na poziomie lokalizacji

Aby ustawić inne ustawienia telefonu dla poszczególnych lokalizacji, należy wykonać następującą procedurę.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejść do usługi > dzwoniące lokalizacje >.

2

Wybrać lokalizację, w której zostaną zmienione ustawienia telefonu, a następnie na panelu bocznym kliknąć opcję Ustawienia telefonu (Phone Settings).

3

Wybrać przycisk Definiuj niestandardowe ustawienia telefonu (Define custom phone settings).

4

W obszarze Ustawienia wyświetlania (Display Settings) wybrać Obraz tła (Background Image) spośród następujących opcji z listy rozwijanej:


 

Te opcje działają tylko na telefonach, których rozmiar ekranu wynosi 800 * 480.

 • brak

 • ciemnoniebieski

 • ciemnoniebieski Cisco

 • ciemnoniebieski WebEx

5

Aby wyświetlić nazwę wyświetlaną na wyświetlaczu telefonu, należy wybrać jedną z następujących opcji w menu rozwijanym:

 • Numer telefonu użytkownika/numer lokalizacji — wyświetlany jest numer telefonu użytkownika lub jeśli użytkownik nie posiada numeru telefonu, wyświetlany jest numer lokalizacji.

 • Nazwa użytkownika (imię/nazwisko)

 • Nazwa użytkownika (nazwisko/imię)

6

Dla listy rozwijanej Etykiety klawiszów linii (Line Key Label), która definiuje format treści prezentowanej obok klawiszy linii, należy wybrać jedną z następujących opcji:

 • Numer wewnętrzny/numer telefonu użytkownika — to pole pokazuje numer wewnętrzny użytkownika lub numer telefonu w przypadku, gdy użytkownik nie posiada numeru wewnętrznego.

 • Nazwa użytkownika (imię/nazwisko)

 • Nazwa użytkownika (nazwisko/imię)

7

Lista rozwijana Wzorzec LED klawisza linii definiuje schematy oświetlenia dla klawiszy linii na telefonach wieloplatformowych i oferuje jedną z następujących opcji:

 • domyślna

 • ustawienie wstępne 1


 

W przypadku oprogramowania sprzętowego telefonów wieloplatformowych w wersji 11.3.2 lub starszego, po zmianie wzorca LED nie można go przywrócić. Błąd zostanie naprawiony w oprogramowaniu sprzętowym telefonów wieloplatformowych w wersji 11.3.3 (z lutego 2021).

8

W Opcjach wybierania (Dialing options) wybrać liczbę sekund w polu listy rozwijanej Czasomierz krótkiego odstępu międzycyfrowego, który określa czas, jaki telefon oczekuje na wprowadzenie kolejnej cyfry przez użytkownika.


 

Krótsza wartość czasu wymaga szybkiego wybierania cyfr.

9

W przypadku opcji Czasomierz długiego odstępu międzycyfrowego, należy wybrać liczbę sekund, przez które telefon będzie oczekiwał, w sytuacji, gdy żadne dopasowanie nie pasuje do numeru telefonu.


 

Mniejsza wartość czasu powoduje szybszy wybór niezgodnych cyfr.

10

Kliknąć opcję Ustawienia.

11

Kliknąć przycisk Rozpocznij przetwarzanie (Start Processing) po osiągnięciu żądanej wartości.

Kolejne kroki

 • W widoku klienta w sekcji https://admin.webex.com przejść do Przegląd (Overview) > Wyświetl wszystkie zadania (View All Tasks), aby wyświetlić informacje o postępie zaktualizowanych ustawień.

 • Aby wprowadzić zmiany należy ponownie dokonać synchronizacji telefonów w organizacji z poziomi Control Hub korzystając z tej procedury lub poprosić użytkowników, aby ponownie uruchomili telefonyprzy pomocy tej procedury.