Redigera telefoninställningar på organisationsnivå

Om du ändrar inställningar på organisationsnivå gäller de för alla platser.

1

Öppna kundvyn i https://admin.webex.com och gå till Tjänster > Samtal > Tjänstinställningar.

2

Klicka på Konfigurera standardinställningar för telefonen i avsnittet Telefon.

3

Under Bildskärmsinställningar väljer du Bakgrundsbild bland följande alternativ i listrutan:


 

De här alternativen fungerar bara på telefoner med en skärmstorlek på 800 * 480.

 • Ingen

 • Marinblå

 • Cisco marinblå

 • Webex marinblå

4

För Visningsnamn på telefonskärmen väljer du bland följande alternativ i listrutan:

 • Användarens telefonnummer/platsnummer – visar användarens telefonnummer. Om användaren inte har något telefonnummer visas platsnumret.

 • Användarnamn (förnamn/efternamn)

 • Användarnamn (efternamn/förnamn)

5

I listrutan Linjeknappsetikett, som definierar formatet för det som visas bredvid linjeknapparna, kan du välja bland följande alternativ:

 • Användaranknytning/telefonnummer – visar användarens anknytning. Om användaren inte har någon anknytning visas telefonnumret.

 • Användarnamn (förnamn/efternamn)

 • Användarnamn (efternamn/förnamn)

6

I listrutan LED-mönster för linjeknapp, som definierar ljusscheman för linjeknapparna på MPP-telefoner, väljer du bland följande alternativ:

 • Standard

 • Förval 1


 

I version 11.3.2 eller tidigare av MPP-programvaran kan du inte återställa LED-mönstret om du ändrar det. Det här ska åtgärdas i version 11.3.3 av MPP-programvaran (som kommer under 2021).

7

Under Uppringningsalternativ väljer du hur många sekunder i listrutan Kort siffertimer som telefonen ska vänta på att användaren matar in nästa siffra.


 

Med ett kortare tidsvärde måste siffrorna slås snabbare.

8

I listrutan Lång siffertimer väljer du hur många sekunder telefonen ska vänta innan telefonen ringer numret när inget siffermönster matchar.


 

Med ett kortare tidsvärde slås omatchade nummer snabbare.

9

Klicka på Granska inställningar.

10

När du är nöjd med inställningarna klickar du på Starta bearbetning.

Nästa steg

 • Öppna kundvyn i https://admin.webex.com och gå till Översikt > Visa alla aktiviteter för att visa förloppet för de uppdaterade inställningarna.

 • Synkronisera om organisationens telefoner via Control Hub med den här proceduren eller låt användarna starta om sina telefoner med den här proceduren så att inställningarna börjar gälla.

Redigera telefoninställningar på platsnivå

Använd den här proceduren om du vill ange olika telefoninställningar per plats.

1

Öppna kundvyn i https://admin.webex.com och gå till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Välj en plats som du vill ändra telefoninställningar för och klicka på Telefoninställningar på sidopanelen.

3

Välj knappen Definiera anpassade telefoninställningar.

4

Under Bildskärmsinställningar väljer du Bakgrundsbild bland följande alternativ i listrutan:


 

De här alternativen fungerar bara på telefoner med en skärmstorlek på 800 * 480.

 • Ingen

 • Marinblå

 • Cisco marinblå

 • Webex marinblå

5

För Visningsnamn på telefonskärmen väljer du bland följande alternativ i listrutan:

 • Användarens telefonnummer/platsnummer – visar användarens telefonnummer. Om användaren inte har något telefonnummer visas platsnumret.

 • Användarnamn (förnamn/efternamn)

 • Användarnamn (efternamn/förnamn)

6

I listrutan Linjeknappsetikett, som definierar formatet för det som visas bredvid linjeknapparna, kan du välja bland följande alternativ:

 • Användaranknytning/telefonnummer – visar användarens anknytning. Om användaren inte har någon anknytning visas telefonnumret.

 • Användarnamn (förnamn/efternamn)

 • Användarnamn (efternamn/förnamn)

7

I listrutan LED-mönster för linjeknapp, som definierar ljusscheman för linjeknapparna på MPP-telefoner, väljer du bland följande alternativ:

 • Standard

 • Förval 1


 

I version 11.3.2 eller tidigare av MPP-programvaran kan du inte återställa LED-mönstret om du ändrar det. Det här ska åtgärdas i version 11.3.3 av MPP-programvaran (som kommer under 2021).

8

Under Uppringningsalternativ väljer du hur många sekunder i listrutan Kort siffertimer som telefonen ska vänta på att användaren matar in nästa siffra.


 

Med ett kortare tidsvärde måste siffrorna slås snabbare.

9

I listrutan Lång siffertimer väljer du hur många sekunder telefonen ska vänta innan telefonen ringer numret när inget siffermönster matchar.


 

Med ett kortare tidsvärde slås omatchade nummer snabbare.

10

Klicka på Granska inställningar.

11

När du är nöjd med inställningarna klickar du på Starta bearbetning.

Nästa steg

 • Öppna kundvyn i https://admin.webex.com och gå till Översikt > Visa alla aktiviteter för att visa förloppet för de uppdaterade inställningarna.

 • Synkronisera om organisationens telefoner via Control Hub med den här proceduren eller låt användarna starta om sina telefoner med den här proceduren så att inställningarna börjar gälla.