Czytniki ekranu

Znacznie poprawiliśmy zgodność aplikacji Webex z czytnikami ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z czytników ekranu.

Nawigacja za pomocą klawiatury

Wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w sposobie korzystania z klawiatury do nawigacji po aplikacji Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawigacja za pomocą klawiatury i skróty.

Wysoki kontrast

 • Windows i Mac

  • 1.4.3 - (AA) Kontrast (minimalny) - Obsługujemy standard 1.4.3 z kilkoma drobnymi wyjątkami.

  • 502.2.2 - Brak zakłóceń w funkcjach ułatwień dostępu - W przypadku tego standardu spełniamy wymagania z niewielkimi wyjątkami.

  • 503.2 - Preferencje użytkownika - W przypadku tego standardu w odniesieniu do wysokiego kontrastu nasza aplikacja spełnia wymagania z niewielkimi wyjątkami.

 • iPhone, iPad i Android

  Możesz wybrać ustawienia wysokiego kontrastu, aby łatwiej było wyświetlać tekst i ikony w aplikacji Webex App.

 • WWW

  Możesz wybrać ustawienia wysokiego kontrastu, aby łatwiej było wyświetlać tekst i ikony w aplikacji Webex App.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zwiększanie kontrastu.