Екранни четци

Подобрихме значително колко съвместимо е Webex App с екранните четци. За повече информация вижте използване на екранни четци.

Навигация на клавиатурата

Направихме значителни подобрения в начина, по който можете да използвате клавиатурата си, за да навигирате през Webex App. За повече информация вижте Навигация на клавиатурата и преки пътища.

Висок контраст

 • Windows и Mac

  • 1.4.3 - (AA) Контраст (Минимум) - Поддържаме 1.4.3 стандарт с някои незначителни изключения.

  • 502.2.2 - Без прекъсване на функциите за достъпност - За този стандарт отговаряме на изискванията с малки изключения.

  • 503.2 - Предпочитания на потребителите - За този стандарт във връзка с Висок контраст приложението ни отговаря на изискванията с малки изключения.

 • iPhone, iPad и Android

  Можете да изберете настройки за висок контраст, така че да е по-лесно да преглеждате текста и иконите в приложението Webex App.

 • Интернет

  Можете да изберете настройки за висок контраст, така че да е по-лесно да преглеждате текста и иконите в приложението Webex App.

За повече информация вижте Увеличаване на контраста.