Aplikacja komputerowa Webex Meetings i narzędzia Webex Productivity Tools są dostępne w dwóch oddzielnych pakietach. Aby uzyskać informacje na temat aplikacji klasycznej, zobacz Aplikacja Cisco Webex Meetings Desktop App

Ostateczne wydanie narzędzi productivity tools dla komputerów Mac będzie 41.5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcjach w programie Outlook dla komputerów Mac od połowy maja. Klienci programu Outlook z komputerami Mac, którzy chcą korzystać z Webex, powinni przejść do Cisco Webex Scheduler .

Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm od wersji 41.2.

Integracja Webex z programem Outlook dla systemu Windows

Integracja Webex z programem Outlook dla systemu Windows — wprowadzenie

Instalowanie i konfigurowanie narzędzi Webex Productivity Tools dla systemu Windows

Aktualizowanie aplikacji Webex Meetings Desktop App i narzędzi zwiększających produktywność

Planowanie spotkania w programie Microsoft Outlook dla systemu Windows

Zezwalanie komuś na planowanie spotkań w Twoim imieniu w programie Microsoft Outlook

Rozpoczynanie spotkania w programie Microsoft Outlook dla systemu Windows

Dołączanie do spotkania Cisco Webex

Sprawdź wersję Cisco Webex Productivity Tools dla systemu Windows

Sprawdź dostępność aktualizacji Cisco Webex Productivity Tools dla systemu Windows

Odinstaluj Narzędzia zwiększające wydajność Webex

Integracja Webex z programem Outlook dla komputerów Mac

Omówienie integracji Webex z programem Outlook dla komputerów Mac

Instalowanie i konfigurowanie narzędzi Cisco Webex Productivity Tools dla komputerów Mac

Aktualizowanie aplikacji Webex Meetings Desktop App i narzędzi zwiększających produktywność

Planowanie spotkania w programie Microsoft Outlook dla komputerów Mac

Zezwalaj komuś na planowanie spotkań Webex w Twoim imieniu w programie Microsoft Outlook

Rozpoczynanie spotkania w programie Microsoft Outlook dla komputerów Mac

Dołączanie do spotkania Cisco Webex

Sprawdź wersję Cisco Webex Productivity Tools dla komputerów Mac

Sprawdź dostępność aktualizacji Cisco Webex Productivity Tools dla komputerów Mac

Odinstaluj Narzędzia zwiększające wydajność Webex

Aktualizacje, pomoc techniczna oraz znane problemy i ograniczenia

Przegląd najnowszych aktualizacji dla Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Productivity Tools i obsługa aplikacji komputerowych

Znane problemy i ograniczenia dotyczące narzędzi Cisco Webex Productivity Tools

Administracja

Podręcznik administratora IT dotyczący masowego wdrażania narzędzi Cisco Webex Productivity Tools

Webex Meetings Desktop App i Productivity Tools Macierz instalacji

Polityka wsparcia narzędzi zwiększających produktywność