Znajdź swoje nagrania w chmurze


Jeśli spotkanie jest skojarzone ze spacją, łącze do nagrania spotkania zostanie automatycznie wyświetlone w miejscu, w którym spotkanie się odbyło.

Zaloguj się do Webexi kliknij Nagrania .

Nagrania dla tego typu usługi są wyświetlane na liście na stronie.


 

W zależności od rozmiaru pliku i przepustowości odebranie nagrania może potrwać do 24 godzin.

Znajdowanie nagrań lokalnych

  • Dla systemuWindows: Nagrania rozpoczęte w ramach spotkania są dostępne z folderu Dokumenty na ekranie Mój komputer.

  • Dla komputerów Mac: Nagrania rozpoczęte z poziomu spotkania są dostępne z folderu domowego za pomocą Findera.


Są to domyślne ścieżki dla nagrań lokalnych, ale można również wybrać inną ścieżkę, aby zapisać nagrania.