Hitta dina Cloud-inspelningar


Om ditt möte är kopplat till ett utrymme, kommer en länk för mötesinspelningen automatiskt att visas i det utrymme där mötet ägde rum.

Logga in på Webexoch klicka på Inspelningar.

Inspelningarna för det typ av tjänst visas i en lista på sidan.


 

Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot din inspelning.

Hitta dina lokala inspelningar

  • För Windows: Inspelningar som startas från ett möte kan nås från mappen Dokument i Min dator.

  • För Mac: Inspelningar som startas från ett möte kan nås från hemmappen med hjälp av Finder.


Det här är standardsökvägarna för dina lokala inspelningar, men du kan även välja en annan sökväg för att spara inspelningarna.