1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Ustawienia > wiadomości .

2

W obszarze Przestrzeń zaznacz pole wyboru Pokaż widok kompaktowy, a następnie kliknij pozycję Zapisz .

Oto przykład wyglądu listy spacji przed przełączeniem do widoku kompaktowego.

Po przełączeniu zobaczysz, że ikony spacji są mniejsze, a w przypadku wszystkich spacji zespołu nazwa zespołu jest w tym samym wierszu co nazwa spacji. Możesz najechać kursorem na dowolną długą przestrzeń lub nazwy zespołów, aby zobaczyć pełną nazwę.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Preferencje > wiadomości.

2

W obszarze Przestrzeń zaznacz pole wyboru Pokaż widok kompaktowy.

Oto przykład wyglądu listy spacji przed przełączeniem do widoku kompaktowego.

Po przełączeniu zobaczysz, że ikony spacji są mniejsze, a w przypadku wszystkich spacji zespołu nazwa zespołu jest w tym samym wierszu co nazwa spacji. Możesz najechać kursorem na dowolną długą przestrzeń lub nazwy zespołów, aby zobaczyć pełną nazwę.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

2

Przejdź do sekcji Wygląd.

3

W sekcji Lista przestrzeni zaznacz widok Kompaktowy.

Oto przykład wyglądu listy spacji przed przełączeniem do widoku kompaktowego.

Ten obraz nie jest dostępny w wersji preview/cisco.com

Po przełączeniu zobaczysz, że ikony spacji są mniejsze, a w przypadku wszystkich spacji zespołu nazwa zespołu jest w tym samym wierszu co nazwa spacji. Możesz najechać kursorem na dowolną długą przestrzeń lub nazwy zespołów, aby zobaczyć pełną nazwę.

Ten obraz nie jest dostępny w wersji preview/cisco.com