1

Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar > Meddelanden .

2

Markera kryssrutan Visakomprimerad vy under Utrymmeslista och klicka sedan på Spara.

Här är ett exempel på hur utrymmeslistan ser ut innan du växlar till komprimerad vy.

När du har växlat kommer du att se att utrymmesikonerna är mindre och för alla teamutrymmen finns teamnamnet på samma linje som utrymmets namn. Du kan hålla musen över alla långa utrymmen eller teamnamn för att se hela namnet.

1

Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar > Meddelanden .

2

Under Utrymmeslista markerar du kryssrutan Visa komprimerad vy.

Här är ett exempel på hur utrymmeslistan ser ut innan du växlar till komprimerad vy.

När du växlar kommer du att se att utrymmesikonerna är mindre och för alla teamutrymmen finns teamnamnet på samma linje som utrymmets namn. Du kan hålla musen över alla långa utrymmen eller teamnamn för att se hela namnet.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Gå till Utseende.

3

I avsnittet Utrymmeslista markerar du Komprimeradvy.

Här är ett exempel på hur utrymmeslistan ser ut innan du växlar till komprimerad vy.

Bilden är inte tillgänglig i förhandsgranskning/cisco.com

När du har växlat kommer du att se att utrymmesikonerna är mindre och för alla teamutrymmen finns teamnamnet på samma linje som utrymmets namn. Du kan hålla musen över alla långa utrymmen eller teamnamn för att se hela namnet.

Bilden är inte tillgänglig i förhandsgranskning/cisco.com