Ponowne przypisywanie nagrań użytkownika do innego konta Cisco Webex

Administratorzy witryn mogą ponownie przypisywać własność nagrań sieciowych. Może to być konieczne podczas wyłączania konta użytkownika zawierającego ważne nagrania, których nie chcesz utracić.

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do User Management > Edit User .
  2Znajdź konto użytkownika i wybierz link obok jego identyfikatora użytkownika.
  3Przewiń w dół do sekcji Nagrania i zarządzanie zawartością.
  4Zaznacz pole wyboru Nagrania i wybierz pozycję Przypiszponownie.
  5Na stronie Przypisz właściciela wyszukaj i wybierz nowego właściciela nagrań, a następnie wybierz przycisk OK.

  Aby uzyskać dostęp do nagrań, nowy właściciel musi zalogować się do witryny Webex i przejść do My Webex > My Files > My Recordings.

  Czy ten artykuł był pomocny?