1

Przejdź do swojego zdjęcia profilowego i kliknij Ustawienia > urządzenia .

2

Zaznacz opcję Użyj ultradźwięków i automatycznie połącz się z najbliższymurządzeniem:

Automatycznie łączysz się z najbliższym urządzeniem w pokoju.

1

Przejdź do swojego zdjęcia profilowego i kliknij Preferencje > urządzeniach

2

Zaznacz opcję Użyj ultradźwięków i automatycznie połącz się z najbliższymurządzeniem.

Automatycznie łączysz się z najbliższym urządzeniem w pokoju.

Stuknij swoje zdjęcie profilowe > Urządzenia , a następnie włącz opcję Użyj ultradźwięków i Połącz automatycznie.

Automatycznie łączysz się z najbliższym urządzeniem w pokoju.