Otrzymałem więcej niż jedno zaproszenie na spotkanie Webex lub Webex

Otrzymałem więcej niż jedno zaproszenie na spotkanie Webex lub Webex.

Otrzymałem(am) wiele wiadomości e-mail z zaproszeniami na spotkanie zaplanowane za pomocą usługi hybrydowej Kalendarza.

Do uczestników wysłano wiele zaproszeń na spotkanie zaplanowane przy użyciu opcji @Webex.

Do uczestników wysłano wiele zaproszeń na spotkanie zaplanowane przy użyciu opcji @meet.

Jak rozwiązać problemy z wysyłaniem wielu zaproszeń na spotkania hybrydowe Kalendarza?

Zaproszone osoby mogą otrzymać więcej niż jedno zaproszenie na spotkania zaplanowane w usłudze hybrydowej kalendarza przy użyciu opcji @Webex lub @meet.

Aby rozwiązać problem:Sprawdź ustawienia aplikacji Outlook Web App (OWA) uczestnika:

  1. Otwórz program OWA i poproś użytkownika o zalogowanie się.
Aby uzyskać pomoc, zobacz: Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App
  1. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz Opcje z listy rozwijanej.
  3. W wyświetlonym panelu Opcje wybierz ustawienia.
  4. Kliknij kalendarz na górnym pasku nawigacyjnym.
  5. W obszarze Przetwarzanieautomatyczne upewnij się, że jest zaznaczona opcja Usuń zaktualizowane wezwania na spotkania i odpowiedzi:
Obraz dodany przez użytkownika

    Czy ten artykuł był pomocny?