Otrzymałem więcej niż jedno zaproszenie na spotkanie Webex lub Webex

Otrzymałem więcej niż jedno zaproszenie na Webex lub Webex Meeting.

Otrzymałem wiele wiadomości e-mail z zaproszeniem na spotkanie zaplanowane za pomocą usługi hybrydowej kalendarza.

Do uczestników wysłano wiele zaproszeń na spotkanie zaplanowane przy użyciu opcji @Webex.

Do uczestników na spotkanie zaplanowane przy użyciu opcji @meet wysłano wiele zaproszeń.

Jak rozwiązać problemy z wieloma zaproszeniami wysyłanymi na spotkania hybrydowe kalendarza?

Osoby zaproszone na spotkania mogą otrzymać więcej niż jedno zaproszenie na spotkania zaplanowane w usłudze hybrydowej kalendarza przy użyciu opcji @Webex lub @meet.

Aby rozwiązać tenproblem:
Sprawdź ustawienia programu Outlook Web App (OWA) uczestnika:

  1. Otwórz program OWA i zaloguj użytkownika.
Aby uzyskać pomoc, zobacz: Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App
  1. Kliknij ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz Opcje z listy rozwijanej.
  3. W wyświetlonym panelu Opcje wybierz ustawienia.
  4. Kliknij kalendarz na górnym pasku nawigacyjnym.
  5. W obszarze Automatyczne przetwarzanieupewnij się, że opcja Usuń zaktualizowane wezwania na spotkania i odpowiedzi jest zaznaczona:
Obraz dodany przez użytkownika

    Czy ten artykuł był pomocny?