Czy notatki programu PowerPoint są wyświetlane automatycznie po udostępnieniu pliku?

Czy notatki programu PowerPoint są wyświetlane automatycznie po udostępnieniu pliku?

Gdzie na spotkaniu są wyświetlane notatki programu PowerPoint?

Rozwiązanie:

W przypadku udostępniania pliku programu PowerPoint zawierającego notatki na komputerze z systemem Windows zostanie wyświetlony nowy panel zawierający notatki lub przycisk Notatki programu PowerPoint pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu.  Po kliknięciu na Notatki PowerPointa przycisk, notatki będą widoczne dla prezentera:

  1. Kliknij na Dzielić przycisk.
  2. Kliknij na Plik przycisk.
  3. Kliknij na Udostępnij plik.
  4. Przeglądaj dla pliku PowerPoint i udostępnij go.
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Wybierz Uwagi PPT od trzech kropek w prawym dolnym rogu aplikacji.
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Aby otworzyć Notatki programu PowerPoint w innym oknie, kliknij wyskakującą ikonę.
Obraz dodany przez użytkownika

Uwaga:
  • Notatki programu PowerPoint są teraz obsługiwane z plikami pakietu Office 2013 i 2016 tylko w systemie operacyjnym Windows.
  • Notatki programu PowerPoint nie są obecnie obsługiwane podczas udostępniania z komputera Mac.
Czy ten artykuł był pomocny?