Gdzie można znaleźć przewodniki konfiguracji sysk?

Gdzie mogę znaleźć przewodnik konfiguracji usługi SSO?

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące implementacji logowania jednokrotnego?

Klienci cisco Webex mogą skonfigurować logowanie jednokrotne dla wspólnej tożsamości przy użyciu usług federacyjnych Active Directory (ADFS) dla swojej firmy, skontaktuj się z administratorem witryny Cisco Webex, aby uzyskać dodatkowe informacje: Skontaktuj się z administratorem witryny webex.

Zobacz następujące artykuły dotyczące konfigurowania logowania jednokrotnego:

Czy ten artykuł był pomocny?