Gde mogu da nađem SSO vodiče za konfiguraciju?

Gde mogu da nađem SSO vodič za konfiguraciju?

Gde mogu da nađem informacije za implementaciju Single Sign-On-a?

Korisnici Cisco Webex-a mogu da postave Single Sign-On for Common Identity koristeći Active Directory Federation Services (ADFS) za svoju kompaniju, kontaktirajte administratora sajta Cisco Webex-a za dodatne informacije: Obratite se administratoru veb sajta Webex.

Pogledajte sledeće članke za konfigurisanje pojedinačnog prijavljivanja:

Da li je ovaj članak bio koristan?