Czy administrator witryny może usuwać programy?

Tylko użytkownik, który utworzył program, może go usunąć. Aby uzyskać pomoc, zobacz:

Czy administrator witryny może usuwać programy?

Czy administrator witryny może usuwać programy utworzone przez innych użytkowników?Rozwiązanie:

Tylko użytkownik, który utworzył program, może go usunąć. Aby uzyskać pomoc, zobacz: https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/5u672db

Jeśli jesteś administratorem witryny i chcesz usunąć program utworzony przez innego użytkownika, musisz skontaktować się z hostem, który utworzył program. Alternatywnie można zresetować hasło tego użytkownika z administracji witryny, a następnie zalogować się jako ten użytkownik, aby usunąć program.

Czy ten artykuł był pomocny?